Dataset

BAG - Verblijfsobject Mutaties vanaf 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Verblijfsobjecten (uit de BAG) die sinds 2012 zijn ontstaan of gemuteerd. Bij deze analyse is een mutatietypering aangegeven, dit kan nieuwbouw, sloop of overige toevoeging/onttrekking zijn. De methode is gebaseerd op die van het CBS. Controleer de kolom "jaar" tot welk jaartal oorspronkelijke BAG bron dataset hierin is opgenomen.

De huidige reeks rijkt tot 1-1-2023 (datum van notatie: 23-11-2023).

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3ABAG_MUTATIES_VBO_REEKS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BAG_MUTATIES_VBO_REEKS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

BAG - Verblijfsobject Mutaties vanaf 2012

BAG_MUTATIES_VBO_REEKS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

BAG - Verblijfsobject Mutaties vanaf 2012

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: BAG mutaties VBO, BAG mutaties VBO 2012, BAG mutaties VBO 2013, BAG mutaties VBO 2014, BAG mutaties VBO 2015, BAG mutaties VBO 2016, BAG mutaties VBO 2017, BAG mutaties VBO 2018, BAG mutaties VBO 2019, BAG mutaties VBO 2020, BAG mutaties VBO 2021, BAG mutaties VBO 2022, BAG VBO nieuwbouw 2012-2022

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Ruimte/Ruimte/MapServer

accessPoint