Datasets

28 datasets

 • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier...

  Data eigenaar: Gemeente Zwartewaterland (Gemeente)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier...

  Data eigenaar: Gemeente Zwartewaterland (Gemeente)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier...

  Data eigenaar: Gemeente Zwartewaterland (Gemeente)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier...

  Data eigenaar: Gemeente Zwartewaterland (Gemeente)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een topografisch objectenbestand dat voor heel Nederland uniform is wat betreft inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend i...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Bestuur
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • De BAG-data is bijgewerkt tot eind augustus 2019. Overzicht van alle woningen in Zaanstad ingedeeld naar woningtype op basis van BAG pand en BAG verblijfsobject in de volgende klasse. Vrijstaande woni...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 09-03-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Deze dataset toont verschillende aspecten van de geactualiseerde Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2021) en gerelateerde bestanden, zoals: de bodemtypen; de gebieden waar associatie...

  Data eigenaar: Wageningen UR (Overig)
  Bijgewerkt: 07-03-2023
  Thema:
  • Bodem
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • De Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke object...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-11-2022
  Thema:
  • Bestuur
  • Ruimte en infrastructuur
 • De basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) bevat gegevens over Panden, Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen en de bijbehorende Adressen (nummeraanduidingen) , Woonplaatsen en het vastst...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-11-2022
  Thema:
  • Bestuur
 • Geplande projecten in de openbare ruimte. Het gaat dus om nog niet gerealiseerde of nog niet ingemeten informatie

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid

Filter je resultaten