Dataset

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Oss
Bijgewerkt 29-11-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is eigenlijk een soort digitale kaart van Nederland. Op deze kaart worden allerlei dingen zoals gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen heel precies vastgelegd, tot op 20 centimeter nauwkeurig. Het is net alsof je naar een gedetailleerde versie van de werkelijkheid kijkt, met alle details die je normaal ook zou zien, zoals bomen, wegen en gebouwen. Kortom, het is een soort virtuele weergave van hoe de openbare ruimte in de gemeente Oss eruitziet.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

HTML CC-BY (4.0)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie van de gemeente Oss is in te zien via de landelijke voorziening van het PDOK (Publieke Data Op de Kaart). In de PDOK Viewer kunt u de dataset BGT selecteren, en de data downloaden