Dataset

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nijmegen (Gemeente)
Bijgewerkt 21-06-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.

Bestemmingspagina: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/bgt/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

PDOK Viewer

HTML CC-BY-SA (4.0)

De Nijmeegse BGT is in te zien via de landelijke voorziening van het PDOK. In de PDOK Viewer kunt u de dataset BGT selecteren.