Datasets

6 datasets

 • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centime...

  Data eigenaar: Nijmegen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 14-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimte en infrastructuur
 • Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken....

  Data eigenaar: Nijmegen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 13-10-2022
  Thema:
  • Economie
  • Huisvesting
  • Natuur en milieu
  • Ruimte en infrastructuur
 • De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorzienin...

  Data eigenaar: Nijmegen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 13-10-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering...

  Data eigenaar: Assen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering...

  Data eigenaar: Assen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-04-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • De Basisregistratie kadaster (BRK) bestaat uit administratieve gegevens met betrekking tot onroerende zaken en de bijbehorende rechtstoestand (eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van e...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Bestuur
  • Economie
  • Huisvesting
  • Ruimte en infrastructuur