Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nijmegen (Gemeente)
Bijgewerkt 21-06-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening ( BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is systeemverantwoordelijk voor de BAG.

Bestemmingspagina: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/bag/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

BAG Straatnamen

CSV Publiek domein

Deze bron bevat gegevens over straatnamen. Gegevens die worden getoond zijn: Openbare ruimte (straatnaam), straatcode (BAG-id), huisnummer van, huisnummer t/m, postcode, wijk woonplaats en type.

Voorbeeld

BAG Straatnamen

PDF Publiek domein

Deze bron bevat gegevens over straatnamen. Gegevens die worden getoond zijn: Openbare ruimte (straatnaam), straatcode (BAG-id), huisnummer van, huisnummer t/m, postcode, wijk woonplaats en type.

Documentatie

Kadaster BAG Viewer

HTML Publiek domein
Download: https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=185739.7335&geometry.y=427450.7803&woonplaats=Nijmegen&objectId=3030&zoomlevel=2&detailsObjectId=3030

Het kadaster maakt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen visueel inzichtelijk via de "BAG Viewer".