Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nijmegen (Gemeente)
Updated 06/21/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening ( BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is systeemverantwoordelijk voor de BAG.

Landing page: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/bag/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

BAG Straatnamen

CSV Publiek domein

Deze bron bevat gegevens over straatnamen. Gegevens die worden getoond zijn: Openbare ruimte (straatnaam), straatcode (BAG-id), huisnummer van, huisnummer t/m, postcode, wijk woonplaats en type.

Preview

BAG Straatnamen

PDF Publiek domein

Deze bron bevat gegevens over straatnamen. Gegevens die worden getoond zijn: Openbare ruimte (straatnaam), straatcode (BAG-id), huisnummer van, huisnummer t/m, postcode, wijk woonplaats en type.

Documentation

Kadaster BAG Viewer

HTML Publiek domein
Download: https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=185739.7335&geometry.y=427450.7803&woonplaats=Nijmegen&objectId=3030&zoomlevel=2&detailsObjectId=3030

Het kadaster maakt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen visueel inzichtelijk via de "BAG Viewer".