Dataset

Basisregistraties van de gemeente Nijmegen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nijmegen (Gemeente)
Bijgewerkt 13-10-2022
Licentie Publiek domein
Thema
 • Economie
 • Huisvesting
 • Natuur en milieu
 • Ruimte en infrastructuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten
Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd (bron: digitaleoverheid.nl).

Er zijn 10 basisregistraties. Deze dataset bevat verwijzingen naar de Nijmeegse versies van deze basisregistraties die als opendata beschikbaar zijn.

De gemeente Nijmegen biedt de volgende twee basisregistraties als opendata aan:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt nog niet als open data aangeboden. De gemeente Nijmegen is nog aan het onderzoeken of en hoe deze dataset gepubliceerd gaat worden.

Van een aantal van de basisregistraties is de gemeente Nijmegen geen bronhouder en biedt deze derhalve niet aan via het Nijmeegse dataportaal. Het gaat om de basisregistraties:

 • Basisregistratie Kadaster (BRK)
 • Basisregistratie Topografie (BRT)
 • Basisregistratie Voertuigen (BRV)
 • Handelsregister (HR)

Een aantal basisregistraties worden niet openbaar gemaakt omdat deze niet als opendata gekenmerkt kunnen worden. Het betreft:

 • Basisregistratie Inkomen (BRI)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Basisregistratie WOZ (WOZ)

Bestemmingspagina: https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-afsprakenstelsels/inhoud-basisregistraties/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Documentatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

HTML Publiek domein
Download: https://opendata.nijmegen.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen-bag

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening ( BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is systeemverantwoordelijk voor de BAG.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://opendata.nijmegen.nl/dataset/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.