Dataset

Basisregistratie: Topografie (BRT) [DONL]

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

Hergebruik: De topografische gegevens worden beschikbaar gesteld onder een CC-BY licentie op de website creativecommons.org. Dit betekent dat:

  • u gegevens mag kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • u afgeleide producten mag maken
  • gebruik voor commerciële doeleinden is toegestaan
  • bij hergebruik of verspreiding de naam van het Kadaster moet worden vermeld: ‘CC-BY Kadaster’ gevolgd door het jaartal van publicatie
  • het Kadaster zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht) behoudt

Ook moet u er rekening mee houden dat alleen gegevens die het Kadaster rechtstreeks levert, authentieke gegevens zijn volgens de Kadasterwet.

Vind meer informatie voor hergebrukers op het geoforum: https://geoforum.nl/c/datasets/brt

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Doel vervaardiging

Relaties

Vergelijkbare datasets

Voorbeelden

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

BRT Top10NL API

JSON CC-0 (1.0)

Hier vindt u TOP10NL als Linked Data en via een API, en de kennisbank van de gebruikte begrippen inclusief verwijzing naar de relevante wetsartikelen. Deze site is op 27 juni 2016 door het Kadaster gelanceerd als bètaversie. Op dit moment is de kaartview functionaliteit beperkt en zijn alleen de gebouwen aanklikbaar. Verdere functionaliteit van de viewer is in ontwikkeling. Het Kadaster wil ervaring op doen om Linked Data als standaard dienstverlening aan te bieden.

Documentatie