Populaire groepen datasets

92 populaire groepen datasets

 • Een verzameling van migratie datasets afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Data over de onderstaande onderwerpen is beschikbaar gesteld voor hergebruik: incidentenoverzicht.

 • Groep

  Parkeren

  Landelijke datasets met data over parkeren.

 • Alle overige datasets over het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die niet tot de andere groepen behoren.

 • Alle datasets binnen het onderwerp arbeidsdeelname; de data gaat over arbeidsdeelname van de werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking.

 • Alle datasets binnen het onderwerp arbeidsomstandigheden, zoals lonen, bedrijfskenmerken, persoonskenmerken, onderwijsniveau, arbeidsongevallen en psychosociale arbeidsbelasting.

 • Alle datasets binnen het onderwerp sociale zekerheid; de data gaat over het geheel van regelingen die gericht zijn op behoud van arbeid en/of inkomen, zoals pensioens-, en bijstandsuitkeringen, verlof...

 • Alle datasets binnen het onderwerp werkloosheid; van data over WW-uitkeringen tot kenmerken van werklozen en werkloosheidsduur.

 • Alle datasets binnen het onderwerp werkgelegenheid; van data over vacaturegraad en cao’s tot de historie van arbeid en de arbeidsmarktdynamiek.

 • Alle datasets binnen het onderwerp pensioen; de data gaat over pensioenaanspraken, AOW-uitkeringen en vroegpensioen.

 • Alle datasets binnen het onderwerp integratie; van data over integratie van werknemers met een migratieachtergrond, tot data over bedrijven met als hoofdactiviteit arbo-begeleiding en re-integratie ui...