Groep

Sociale Zekerheid [Sociale Zaken]

Permanente linkGekopiëerd

71 datasets

 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De personen in een instelling, de elders verz...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 31-05-2023
  Thema:
 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum (ultimo kwartaal) in een bijstandsuitkeringssituatie bevindt, uitgesplitst naar de duurklasse van de lopende bijstandssituatie....

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 31-05-2023
  Thema:
 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen van wie in het desbetreffende jaar een uitkeringssituatie van de bijstand is beëindigd uitgesplitst naar de duur van de beëindigde uitkering (gerealisee...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 31-05-2023
  Thema:
 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en reg...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 31-05-2023
  Thema:
 • This table gives an overview of the social protection benefits available in the Netherlands. Social protection benefits are classified as all benefits that fall under social services, social security ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Bestuur
  • Economie
 • De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw), dat aan het einde van de verslagperiode werd verstrekt. De Anw is een volksverzekering tegen de fin...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
 • Deze tabel geeft informatie over alle personen die in slechts één van beide jaren van de beschreven periode op de laatste vrijdag van september een arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstands...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
 • Deze tabel geeft per gemeente, wijk en buurt (indeling 2014), inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
 • De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum in een uitkeringssituatie bevindt op grond van de bijstand, uitgesplitst naar de duur van die situatie en enkele persoonskenmerke...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
 • De tabel geeft inzicht in het aantal uitstaande vorderingen bij gemeenten op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeelte...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:

Filter je resultaten