Dataset

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-07-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is. De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
  • regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
  • vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht. Dit heeft gezorgd voor een toename vanaf maart 2020 van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen, met name bij geldleningen en onverschuldigde betalingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 12 maanden. De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van januari tot en met maart 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in oktober 2023.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82020NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82020NED

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82020NED

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio