Dataset

Algemene bijstand; nieuwe en beëindigde bijstandsuitkeringen, 2000-2004

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van de Algemene bijstandswet (ABW) en de Wet werk en bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW, in de verslagperiode.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • burgerlijke staat;
  • leefvorm;
  • aantal ten laste komende kinderen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2004.

Status van de cijfers: de cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 oktober 2012 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Zie paragraaf 3 voor andere cijfers over standen en stromen van bijstandsuitkeringen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37321abs

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37321abs

Toekenningen en beëindigingen van algemene bijstandsuitkeringen (ABW) naar geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37321abs

Toekenningen en beëindigingen van algemene bijstandsuitkeringen (ABW) naar geslacht, leeftijd, persoonskenmerken