Dataset

Algemene bijstand; nieuwe en beëindigde bijstandsuitkeringen, 2000-2004

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van de Algemene bijstandswet (ABW) en de Wet werk en bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW, in de verslagperiode.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • burgerlijke staat;
  • leefvorm;
  • aantal ten laste komende kinderen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2004.

Status van de cijfers: de cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 oktober 2012 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Zie paragraaf 3 voor andere cijfers over standen en stromen van bijstandsuitkeringen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37321abs

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37321abs

Toekenningen en beëindigingen van algemene bijstandsuitkeringen (ABW) naar geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37321abs

Toekenningen en beëindigingen van algemene bijstandsuitkeringen (ABW) naar geslacht, leeftijd, persoonskenmerken