type-icon

Dataset

Algemene bijstand; nieuwe en beëindigde bijstandsuitkeringen, 2000-2004

Permanent linkCopied
Owner Centraal Bureau voor de Statistiek
License CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 09/01/2021
Status Available
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van de Algemene bijstandswet (ABW) en de Wet werk en bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW, in de verslagperiode.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • burgerlijke staat;
  • leefvorm;
  • aantal ten laste komende kinderen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2004.

Status van de cijfers:
de cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 oktober 2012
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing. Zie paragraaf 3 voor andere cijfers over standen en stromen van bijstandsuitkeringen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37321abs

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37321abs

Toekenningen en beëindigingen van algemene bijstandsuitkeringen (ABW) naar geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37321abs

Toekenningen en beëindigingen van algemene bijstandsuitkeringen (ABW) naar geslacht, leeftijd, persoonskenmerken