Dataset

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is. De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
  • regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
  • vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht. Dit heeft gezorgd voor een toename vanaf maart 2020 van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen, met name bij geldleningen en onverschuldigde betalingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief. De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Wijzigingen per 30 april 2024: De cijfers van oktober 2022 tot en met september 2023 zijn definitief geworden. Toegevoegd zijn de cijfers van oktober tot en met december 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in juli 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82020NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82020NED

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82020NED

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio