Dataset

Bijstandsdebiteurenstatistiek, 2001-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal uitstaande vorderingen bij gemeenten op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De WWB is per 1 januari 2004 in de plaats gekomen van de Algemene bijstandswet (Abw). De aantallen hebben betrekking op de lopende vorderingen in de gehele verslagmaand. Het uitstaande saldo betreft het totaal van de openstaande bedragen op uitstaande vorderingen op de laatste dag van de verslagmaand. Het totaal aantal vorderingen is inclusief onbekend

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • ontstaansgrond vordering;
  • saldo van de schuld.

Gegevens zijn beschikbaar van januari 2001 t/m december 2012.

Status van de cijfers: De cijfers van oktober 2012 tot en met december 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2014: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37351

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37351

Bijstandsdebiteurenstatistiek: vorderingen en uitstaand saldo Naar soort vordering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37351

Bijstandsdebiteurenstatistiek: vorderingen en uitstaand saldo Naar soort vordering