Dataset

Bijstandsfraude; fraudezaken, fraudebedragen, kenmerken, 2002-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal geconstateerde bijstandsfraudezaken en de aantallen betrokken huishoudens. Tevens verschaft de tabel inzicht in de bedragen die bij de geconstateerde bijstandsfraudezaken zijn betrokken en de regeling waarop de fraude betrekking heeft. Ook worden gegevens gepresenteerd naar klassen van de fraudebedragen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • regeling;
  • fraudebedrag;
  • gemeentegrootteklasse;
  • regio (provincies).

Gegevens beschikbaar van eerste halfjaar van 2002 tot en met 2008.

Status van de cijfers De cijfers van 2002 tot het 1e halfjaar 2008 zijn definitief. De cijfers van het 2e halfjaar 2008 en de jaarcijfers 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 april 2012 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers Niet van toepassing.

De Bijstandsfraudestatistiek (BFS) bevat alleen gegevens over vermeende fraudezaken die door de Nederlandse gemeenten onderzocht én geregistreerd zijn. Uitspraken doen over de totale hoeveelheid gepleegde bijstandsfraude is op basis van dit bestand niet mogelijk. Om een uitspraak te doen over de totale hoeveelheid geconstateerde fraude werd door het CBS de BFS aangevuld met gegevens uit de Bijstandsdebiteurenstatistiek (BDS). Uit onderzoek is gebleken dat deze aanvulling niet het correcte beeld van de totale fraude weergeeft. Het CBS heeft daarom per november 2009 besloten om de publicatie van de totale fraude te beëindigen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70127ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70127ned

Bijstandsfraude; aantal zaken en bedragen. Regeling, fraudebedrag, gemeentegrootteklasse en provincie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70127ned

Bijstandsfraude; aantal zaken en bedragen. Regeling, fraudebedrag, gemeentegrootteklasse en provincie.