Dataset

Kenmerken van bijstandsfraudezaken (eindbestand) (01-01-2007 - 01-01-2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand is ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden van de afdeling. Voor onderzoek adviseren wij om gebruik te maken van de SSB-componenten. Dit bestand bevat gegevens over bijstandsfraudezaken van gemeenten en de regeling waarop de fraude betrekking heeft.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De bron van de gegevens zijn alle gemeenten in Nederland. Deze leveren elk halfjaar een bestand met voorgeschreven kenmerken over hun bijstandsfraudezaken.

Populatie

De populatie wordt gevormd door alle vermeende fraudezaken die door de Nederlandse gemeenten onderzocht en geregistreerd

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803ada85

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier