type-icon

Dataset

Bijstandsfraude; fraudezaken, fraudebedragen, kenmerken, 2002-2008

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 17-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal geconstateerde bijstandsfraudezaken en de aantallen betrokken huishoudens.
Tevens verschaft de tabel inzicht in de bedragen die bij de geconstateerde bijstandsfraudezaken zijn betrokken en de regeling waarop de fraude betrekking heeft.
Ook worden gegevens gepresenteerd naar klassen van de fraudebedragen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • regeling;
  • fraudebedrag;
  • gemeentegrootteklasse;
  • regio (provincies).

Gegevens beschikbaar van eerste halfjaar van 2002 tot en met 2008.

Status van de cijfers
De cijfers van 2002 tot het 1e halfjaar 2008 zijn definitief.
De cijfers van het 2e halfjaar 2008 en de jaarcijfers 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 april 2012
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers
Niet van toepassing.

De Bijstandsfraudestatistiek (BFS) bevat alleen gegevens over vermeende fraudezaken die door de Nederlandse gemeenten onderzocht én geregistreerd zijn.
Uitspraken doen over de totale hoeveelheid gepleegde bijstandsfraude is op basis van dit bestand niet mogelijk.
Om een uitspraak te doen over de totale hoeveelheid geconstateerde fraude werd door het CBS de BFS aangevuld met gegevens uit de Bijstandsdebiteurenstatistiek (BDS).
Uit onderzoek is gebleken dat deze aanvulling niet het correcte beeld van de totale fraude weergeeft.
Het CBS heeft daarom per november 2009 besloten om de publicatie van de totale fraude te beëindigen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70127ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70127ned

Bijstandsfraude; aantal zaken en bedragen. Regeling, fraudebedrag, gemeentegrootteklasse en provincie.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70127ned

Bijstandsfraude; aantal zaken en bedragen. Regeling, fraudebedrag, gemeentegrootteklasse en provincie.