Dataset

Bijstandsdebiteurenstatistiek, 2001-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal uitstaande vorderingen bij gemeenten op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De WWB is per 1 januari 2004 in de plaats gekomen van de Algemene bijstandswet (Abw). De aantallen hebben betrekking op de lopende vorderingen in de gehele verslagmaand. Het uitstaande saldo betreft het totaal van de openstaande bedragen op uitstaande vorderingen op de laatste dag van de verslagmaand. Het totaal aantal vorderingen is inclusief onbekend

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • ontstaansgrond vordering;
  • saldo van de schuld.

Gegevens zijn beschikbaar van januari 2001 t/m december 2012.

Status van de cijfers: De cijfers van oktober 2012 tot en met december 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2014: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37351

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37351

Bijstandsdebiteurenstatistiek: vorderingen en uitstaand saldo Naar soort vordering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37351

Bijstandsdebiteurenstatistiek: vorderingen en uitstaand saldo Naar soort vordering