Dataset

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 15-01-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen van wie in het desbetreffende jaar een uitkeringssituatie van de bijstand is beëindigd uitgesplitst naar de duur van de beëindigde uitkering (gerealiseerde uitkeringsduren). Het betreffen alle bijstandsuitkeringen die in een verslagjaar zijn beëindigd. Als een persoon in een verslagjaar meerdere bijstandsuitkeringen heeft gehad die in dat jaar ook zijn beëindigd wordt die persoon ook evenzovele keren meegeteld.

Deze aantallen kunnen verder worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en Migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2021: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2020; Definitief geworden zijn de cijfers van 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in mei 2022.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82666NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82666NED

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en uitkeringsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82666NED

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en uitkeringsduur