Dataset

Personen met bijstand; duur van de gestopte uitkeringssituatie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen van wie in het desbetreffende jaar een uitkeringssituatie van de bijstand is beëindigd uitgesplitst naar de duur van de beëindigde uitkering (gerealiseerde uitkeringsduren). Het betreffen alle bijstandsuitkeringen die in een verslagjaar zijn beëindigd. Als een persoon in een verslagjaar meerdere bijstandsuitkeringen heeft gehad die in dat jaar ook zijn beëindigd wordt die persoon ook evenzovele keren meegeteld.

Deze aantallen kunnen verder worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, herkomstland en wel of niet geboren in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2024: Toegevoegd zijn de definitieve cijfers van 2023; De cijfers van 2022 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in mei 2025.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85617NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85617NED

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland ouders en uitkeringsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85617NED

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland ouders en uitkeringsduur