Dataset

Personen met bijstand;duur van de lopende uitkeringssituatie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum (ultimo kwartaal) in een bijstandsuitkeringssituatie bevindt, uitgesplitst naar de duurklasse van de lopende bijstandssituatie. De aantallen kunnen verder worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, herkomstland en wel of niet geboren in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 ultimo 1e kwartaal.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2024: Toegevoegd zijn de definitieve cijfers van het 4e kwartaal 2023. De cijfers van 2022 tot en met het 3e kwartaal van 2023 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in augustus 2024.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85585NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85585NED

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85585NED

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur