Dataset

Personen met bijstand;duur van de lopende uitkeringssituatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum (ultimo kwartaal) in een bijstandsuitkeringssituatie bevindt, uitgesplitst naar de duurklasse van de lopende bijstandssituatie. De aantallen kunnen verder worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, herkomstland en wel of niet geboren in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 ultimo 1e kwartaal.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2024: Toegevoegd zijn de definitieve cijfers van het 4e kwartaal 2023. De cijfers van 2022 tot en met het 3e kwartaal van 2023 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in augustus 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85585NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85585NED

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85585NED

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur