Dataset

Volkstelling; moreel ongunstige huisvestingssituaties, 1930

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Volkstelling 1930; woningstatistiek. Woningen van gezinnen, met vermelding der woningen met 1 of ten hoogste 2 slaapruimten, waarin onder meer of uitsluitend zijn aangetroffen personen van 14 jaar en ouder van ongelijk geslacht, die niet met elkaar gehuwd zijn.

De gegevens zijn ontleend aan deel 4A, tabel III.

Gegevens beschikbaar voor: 1930

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71137NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71137NED

Uit moreel oogpunt beschouwd, ongunstige huisvestingstoestand Aantal slaapruimten en aantal pers. per woning, grote gem., prov., Ned.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71137NED

Uit moreel oogpunt beschouwd, ongunstige huisvestingstoestand Aantal slaapruimten en aantal pers. per woning, grote gem., prov., Ned.