Dataset

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie 2008-2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum (ultimo kwartaal) in een bijstandsuitkeringssituatie bevindt, uitgesplitst naar de duurklasse van de lopende bijstandssituatie. De aantallen kunnen verder worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 ultimo 1e kwartaal.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Voor deze StatLinetabel zal dat in de loop van 2024 gebeuren. Echter, met ingang van de verslagperiode 2023Q3 zullen de cijfers m.b.t. migratieachtergrond in deze tabel al niet meer worden geactualiseerd.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 maart 2024: Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2022 en 2023 zullen in deze tabel niet meer definitief gemaakt worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is opgevolgd door de tabel Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie, zie paragraaf 3. In deze nieuwe tabel is de indeling naar migratieachtergrond vervangen door de indelingen naar geboorteland en naar herkomst.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82663NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82663NED

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, uitkeringsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82663NED

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, uitkeringsduur