Dataset

Vestingwerken Zeeuws-Vlaanderen 1550-1800

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Locaties van alle zichtbare en niet meer zichtbare fortificaties en vestingplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen uit de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot in de 19e eeuw.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=wbn:geocmd_sslfrtschpnt&styles=&bbox=14972.9794921875,358940.125,74571.03125,379888.5625&width=768&height=330&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geocmd_sslfrtschpnt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?request=GetCapabilities

Vestingwerken Zeeuws-Vlaanderen 1550-1800

geocmd_sslfrtschpnt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wfs?request=GetCapabilities

Vestingwerken Zeeuws-Vlaanderen 1550-1800