Dataset

Zeeuwse Bosvisie: zoekgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 12/07/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Zeeuwse Bosvisie: zoekgebieden kaart. Deze kaart bevat 12 geïdentificeerde ‘zoekgebieden’ die kansen bieden voor de aanleg van nieuw bos en houtige landschapselementen. Voor elk van die gebieden geldt nadrukkelijk dat nader ontwerpend onderzoek naar locatie, schaal, functie en samenstelling noodzakelijk is. De kaart is onderdeel van 'de Zeeuwse Bosvisie de ontwikkeling van bos en houtige landschapselementen in Zeeland', 10 november 2020

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/visie/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=visie%3Aext_vis_bosviszkg&bbox=13671.9900840037%2C357737.761841841%2C77629.3647656172%2C418340.111346893&width=768&height=727&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ext_vis_bosviszkg

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/visie/wms?request=GetCapabilities

Bosvisie zoekgebieden

ext_vis_bosviszkg

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/visie/wfs?request=GetCapabilities

Bosvisie zoekgebieden