Dataset

Drinkwater zoekgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorende gebiedsdossiers, de voorzieningsgebieden van de Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijven en hoofdelementen van de productielocaties/zuiveringsstappen. Verder is een deel van de leidinginfrastructuur weergegeven die van belang is om in een vroeg stadium mee te nemen bij gebiedsontwikkelingen. De twee zoekgebieden voor drinkwater liggen bij Gouda en Valkenburg.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ADRINKWATER_ZOEKGEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

DRINKWATER_ZOEKGEBIEDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

DRINKWATER_ZOEKGEBIEDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

DRINKWATER_ZOEKGEBIEDEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Zoekgeb_drinkw TEXT type Naam van het zoekgebied drinkwater

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Zoekgebieden drinkwater

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_drinkwater/MapServer

accessPoint