Datasets

64 datasets

 • Een waterwinning trekt grondwater aan uit een gebied dat groter is dan het grondwaterbeschermingsgebied. De intrekgebieden “leveren” feitelijk het grondwater voor de drinkwatervoorziening. De omvang v...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 06/08/2023 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Industry
  • Spatial planning
 • Deze kaartlaag geeft de mate van opwarming van het drinkwater weer in het leidingnet van Dunea.

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 04/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Air
 • Het waterwingebied rondom drinkwaterwinningen uit grondwater is de kleinste beschermingszone rondom een winning van grondwater voor drinkwater. Het is de grens waarvan het toestromende grondwater 60 d...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 04/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst onder alle omstandigheden voldoende 'goed' drinkwater is, moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden aanwijzen. De beschermingsregels zijn verschillend in 2 ...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dit bestand bevat alle onttrekkingsputten van alle vergunningsplichtige grondwateronttrekkingen in de provincie Groningen voor drinkwater en industriële doeleinden.

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Nature and environment
 • De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorend...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorend...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorend...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • De gebieden waar waterbedrijven in Nederland drinkwater leveren. Deze kaart laat de begrenzing zien van de gebieden waarbinnen de waterbedrijven in Nederland drinkwater leveren aan haar klanten.

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 11/27/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Deze kaart geeft aan bij welke winningen er potentiële probleemstoffen zijn aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen. In een gebiedsdossier van...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 11/18/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health risks

Filter your results