Dataset

Drinkwater gebiedsdossiers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorende gebiedsdossiers, de voorzieningsgebieden van de Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijven en hoofdelementen van de productielocaties/zuiveringsstappen. Verder is een deel van de leidinginfrastructuur weergegeven die van belang is om in een vroeg stadium mee te nemen bij gebiedsontwikkelingen. Het RIVM definieert een gebiedsdossier als volgt RIVM, 2010a): “In een gebiedsdossier wordt door de betrokken partijen informatie verzameld die van belang is voor de waterkwaliteit ter plaatse van de drinkwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ADRINKWATER_GEBIEDSDOSSIERS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

DRINKWATER_GEBIEDSDOSSIERS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Drinkwater gebiedsdossiers

DRINKWATER_GEBIEDSDOSSIERS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Drinkwater gebiedsdossiers

Data schemes

DRINKWATER_GEBIEDSDOSSIERS feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Gebiedsdossiers TEXT type Naam gebiedsdossier. In een gebiedsdossier wordt door de betrokken partijen informatie verzameld die van belang is voor de waterkwaliteit ter plaatse van de drinkwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Drinkwater gebiedsdossiers

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_drinkwater/MapServer

accessPoint