Dataset

Drinkwaterinfrastructuur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorende gebiedsdossiers, de voorzieningsgebieden van de Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijven en hoofdelementen van de productielocaties/zuiveringsstappen. Verder is een deel van de leidinginfrastructuur weergegeven die van belang is om in een vroeg stadium mee te nemen bij gebiedsontwikkelingen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ADRINKWATER_INFRASTRUCTUUR&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

DRINKWATER_INFRASTRUCTUUR

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Drinkwaterinfrastructuur

DRINKWATER_INFRASTRUCTUUR

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Drinkwaterinfrastructuur

Data schemes

DRINKWATER_INFRASTRUCTUUR feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Onderverdeling TEXT type Onderverdeling categorieën drinkwaterinfrastructuur
name PRIMA NUMERIC type PRIMA code
name IMRO_kleur TEXT type IMRO kleurcode

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Drinkwaterinfrastructuur

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_drinkwater/MapServer

accessPoint