Datasets

120 datasets

 • Bestand met elektra en telecom kabels die op de Noordzee gelegen zjin, waarbij de focus op het NCP gericht is. Informatie buiten het NCP is alleen te gebruiken als achtergrondlaag. Bij laatste revisie...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 12/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Industry
 • De dataset bevat de pijpleidingen binnen en buiten het NCP, behalve de leidingen op het Britse Continentaal Plat. Hieronder vallen de toekomstige, in gebruik zijnde en de verlaten pijpleidingen. Op pi...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 12/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Transport
 • De Signaleringskaart Warmtenet signaleert de postcodegebieden (postcode-6) die volgens de "Gebiedsindelingscode gas" zijn voorzien van een warmtenet. Een warmtenet is een geheel van tot elkaar behoren...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De signaleringskaart aardgas (traces) signaleert de locaties van aardgasleidingen die ouder zijn dan 30 jaar, of als 'te vervangen' zijn geclassificeerd. De categorie 'te vervangen' is gebaseerd op m...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De signaleringskaart aardgas (buurten) signaleert op buurtniveau (CBS Wijk en Buurtkaart) het percentage gasleidingen zien dat als "te vervangen" is geclassificeerd. De categorie 'te vervangen' is geb...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De Signaleringskaart Warmtetransportleiding signaleert de huidige en de mogelijk toekomstige warmtenetten die in studie zijn of staan gepland binnen Zuid-Holland. De huidige ligging is op grove schaal...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Signaleringskaart buisleidingen Visie Ruimte en Mobiliteit signaleert de buisleidingenstraten en buisleidingenstroken in de provincie Zuid-Holland. Dit zijn ruimtelijke reserveringen. In buisleidingst...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De buisleidingenkaart laat alle buisleidingen zien die in de Risicokaart zijn opgenomen (https://nederland.risicokaart.nl/?prv=zuid-holland), inclusief buisleidingstroken en -straten. Buisleidingen tr...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Corridoor voor 380 KV hoogspanningsleiding.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dit bestand toont de hoogspanningsleidingen incl. voltage in de provincie Drenthe, zoals weergegeven in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsplan Drenthe, POPII,...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy

Filter your results