Dataset

Kabels en leidingen - pijpleidingen op de Noordzee

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De dataset bevat de pijpleidingen binnen en buiten het NCP, behalve de leidingen op het Britse Continentaal Plat. Hieronder vallen de toekomstige, in gebruik zijnde en de verlaten pijpleidingen. Op pijpleidingen binnen het NCP worden actief beheerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/0eb27b4f-cda3-4021-8d5a-cc761471cb9e/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

kabels_en_leidingen_noordzee

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kabels_en_leidingen_noordzee/MapServer

ArcGIS MapService

kabels_en_leidingen_noordzee

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kabels_en_leidingen_noordzee/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

pijpleidingen_noordzee

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kabels_en_leidingen_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kabels_en_leidingen_noordzee:pijpleidingen_noordzee

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kabels_en_leidingen_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

bedieningskabels_noordzee

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kabels_en_leidingen_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kabels_en_leidingen_noordzee:bedieningskabels_noordzee

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kabels_en_leidingen_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads