Dataset

Woningen en niet-woningen in de pijplijn; gebruiksfunctie, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over woningen en niet-woningen in de pijplijn in Nederland. Voor elke maand is inzichtelijk gemaakt hoeveel verblijfsobjecten in de pijplijn zitten om gebouwd te worden: deze hebben ofwel een verleende bouwvergunning, of er is een melding gemaakt van bouw gestart. De pijplijn wordt afgeleid uit de statussen van verblijfsobjecten en panden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De tabel wordt met terugwerkende kracht gepubliceerd vanaf januari 2015. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten, en zijn beschikbaar op maand, kwartaal, en jaar niveau.

Status van de cijfers: De cijfers van 2015 tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers vanaf begin 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per Mei 2024: De gepubliceerde cijfers voor verslagmaand Maart 2024 bevatten een fout, de data voor deze maand zijn opnieuw gepubliceerd. In de nieuwe cijfers zitten er meer VBO's in de pijplijn dan voorheen gepubliceerd aan het eind van Maart 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe voorlopige cijfers elk kwartaal maximaal 1 maand na het verslagkwartaal gepubliceerd. In juni worden de definitieve cijfers van het voorgaande verslagjaar gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82211NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82211NED

verleende BAG-vergunningen, bouwfasen, nieuwbouw gebruiksfunctie, periode, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82211NED

verleende BAG-vergunningen, bouwfasen, nieuwbouw gebruiksfunctie, periode, regio