Dataset

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de woningvoorraad naar type. De gegevens zijn tot stand gekomen op basis van gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en informatie van het Kadaster.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2021

Status van de cijfers: dit zijn definitieve cijfers.

De cijfers in deze tabel betreffen het peilmoment op 1 januari.

Wijzigingen per 22-09- 2023: De cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen voor eind oktober 2024 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85035NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85035NED

Woningtype van de voorraad woningen op 1 januari volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), regionaal

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85035NED

Woningtype van de voorraad woningen op 1 januari volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), regionaal