Dataset

Woningvoorraad naar bouwjaar (peildatum 1 januari)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Woningvoorraad in Nederland naar provincie, type (eengezins - of meer- gezins), bouwjaarklasse, in aantal en waarde. Peildata 1 januari: 1971, 1975, 1980 - 2003 Gewijzigd op 18 september 2003. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7111_WON

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7111_WON

Woningvoorraad in Nederland naar provincie, type (eengezins - of meer- gezins), bouwjaarklasse, in aantal en waarde.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7111_WON

Woningvoorraad in Nederland naar provincie, type (eengezins - of meer- gezins), bouwjaarklasse, in aantal en waarde.