Dataset

Woningvoorraad naar bouwjaar (peildatum 1 januari)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Woningvoorraad in Nederland naar provincie, type (eengezins - of meer- gezins), bouwjaarklasse, in aantal en waarde. Peildata 1 januari: 1971, 1975, 1980 - 2003 Gewijzigd op 18 september 2003. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7111_WON

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7111_WON

Woningvoorraad in Nederland naar provincie, type (eengezins - of meer- gezins), bouwjaarklasse, in aantal en waarde.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7111_WON

Woningvoorraad in Nederland naar provincie, type (eengezins - of meer- gezins), bouwjaarklasse, in aantal en waarde.