Dataset

Woningvoorraad op 31 december; 1947 - 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de woningvoorraad op 31 december vanaf 1947 uitgesplitst naar landsdelen, provincies en gemeenten. Alle gemeenten zijn in de tabel ingedeeld bij de huidige provincie. Hierdoor heeft de provincie Flevoland ook gegevens over de jaren voor 1986.

Gemeenten die overgegaan zijn naar een andere provincie: Noordoostpolder overgegaan van Overijssel naar Flevoland op 1 januari 1986; Oudewater overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 september 1970; Urk overgegaan van Overijssel naar Flevoland op 1 januari 1986; Vianen overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 januari 2002; Woerden overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 januari 1989.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1947 Frequentie: 2 maal per jaar

Status van de cijfers: Definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is gestopt na de publicatie van de cijfers over 2011. De reden van de stopzetting is dat deze cijfers vanaf 2012 uit een andere bron afkomstig zijn. Om trendbreuken binnen één tabel te voorkomen worden de gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf het jaar 2012 gepubliceerd in nieuwe tabellen, zie paragaraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71477ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71477ned

Totaaltelling van alle beschikbare woningen, uitgesplitst naar landsdelen, provincies en gemeenten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71477ned

Totaaltelling van alle beschikbare woningen, uitgesplitst naar landsdelen, provincies en gemeenten