Dataset

Woningen en niet-woningen in de pijplijn; gebruiksfunctie, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 23-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over woningen en niet-woningen in de pijplijn in Nederland. Voor elke maand is inzichtelijk gemaakt hoeveel verblijfsobjecten in de pijplijn zitten om gebouwd te worden: deze hebben ofwel een verleende bouwvergunning, of er is een melding gemaakt van bouw gestart. De pijplijn wordt afgeleid uit de statussen van verblijfsobjecten en panden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De tabel wordt met terugwerkende kracht gepubliceerd vanaf januari 2015. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten, en zijn beschikbaar op maand, kwartaal, en jaar niveau.

Status van de cijfers: De cijfers van 2015 tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers vanaf begin 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per April 2024: Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe voorlopige cijfers elk kwartaal maximaal 1 maand na het verslagkwartaal gepubliceerd. In juni worden de definitieve cijfers van het voorgaande verslagjaar gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82211NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82211NED

verleende BAG-vergunningen, bouwfasen, nieuwbouw gebruiksfunctie, periode, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82211NED

verleende BAG-vergunningen, bouwfasen, nieuwbouw gebruiksfunctie, periode, regio