Dataset

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen naar vervoerstroom en goederensoort (NST 2007). De NST 2007 classificatie van goederen maakt gebruik van een indeling gebaseerd op de 'Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, 2007'. Deze codering is vanaf het referentiejaar 2008 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 augustus 2024: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd en de cijfers over 2012 tot en met 2021 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84966NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84966NED

Per pijpleiding vervoerd gewicht in tonnen vervoerstroom; goederensoort

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84966NED

Per pijpleiding vervoerd gewicht in tonnen vervoerstroom; goederensoort