Dataset

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 24/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel wordt het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen naar vervoerstroom en goederensoort (NST 2007). De NST 2007 classificatie van goederen maakt gebruik van een indeling gebaseerd op de 'Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, 2007'. Deze codering is vanaf het referentiejaar 2008 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 april 2021: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84966NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84966NED

Per pijpleiding vervoerd gewicht in tonnen vervoerstroom; goederensoort

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84966NED

Per pijpleiding vervoerd gewicht in tonnen vervoerstroom; goederensoort