Dataset

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van/naar Nederland 1998-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van het goederenvervoer binnen Nederland en van de vervoerstromen van en naar het Nederlands grondgebied. Er worden cijfers gepresenteerd over het ladinggewicht voor alle wijzen van vervoer.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2010.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met 2009 zijn definitief. De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 juni 2015 Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland'. Zie paragraaf 3.

Deze tabel is stopgezet omdat de cijfers voor wegvervoer geheel zijn herzien. De gegevens over bestelauto's zijn niet meer opgenomen. Door verbeterde waarneming zijn vanaf 2013 betere resultaten over het wegvervoer door Nederlandse bedrijven beschikbaar. De brongegevens van 2010 t/m 2012 zijn op detailniveau herbewerkt. De cijfers van 2009 en ouder zijn na een trendbreukanalyse aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81914NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81914NED

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81914NED

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen.