Dataset

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, aan-, af- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar vervoersstroom en goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018, voor 2019 zijn de cijfers nader voorlopig en voor 2020 hebben ze een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 29 maart 2021
Toegevoegd zijn de cijfers van 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82514NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82514NED

vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82514NED

vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers