Dataset

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort, 2007-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, aan-, af- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar vervoersstroom en goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2023: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82514NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82514NED

vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82514NED

vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers