Dataset

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel wordt het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen naar vervoerstroom en goederensoort (NST 2007). De NST 2007 classificatie van goederen maakt gebruik van een indeling gebaseerd op de 'Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, 2007'. Deze codering is vanaf het referentiejaar 2008 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 augustus 2024: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd en de cijfers over 2012 tot en met 2021 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84966NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84966NED

Per pijpleiding vervoerd gewicht in tonnen vervoerstroom; goederensoort

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84966NED

Per pijpleiding vervoerd gewicht in tonnen vervoerstroom; goederensoort