Dataset

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 28-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Spoor
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het binnenlands vervoer en de aan-, af- en doorvoer. De cijfers bevatten het vervoerd ladinggewicht, de ladingtonkilometers en de afgelegde treinkilometers.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1986, kwartaalcijfers beschikbaar vanaf 2009.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 juni 2024: De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe kwartaalcijfers komen beschikbaar 3 maanden na afloop van de verslagperiode.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80429ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80429ned

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80429ned

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers