Dataset

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Railway
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het binnenlands vervoer en de aan-, af- en doorvoer. De cijfers bevatten het vervoerd ladinggewicht, de ladingtonkilometers en de afgelegde treinkilometers.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1986, kwartaalcijfers beschikbaar vanaf 2009.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024: De cijfers over de kwartalen van 2023 en de jaarcijfers over 2023 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe kwartaalcijfers komen beschikbaar 3 maanden na afloop van de verslagperiode.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80429ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80429ned

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80429ned

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers