Dataset

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladington- en voertuigkilometers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en afgelegde afstanden (voertuigkilometers, beladen) door Nederlandse bestelauto’s met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van 3,5 ton. De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen (binnenlands, internationaal). Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: Cijfers zijn beschikbaar vanaf 2016. Vanaf 2018 vindt de enquête bestelauto’s niet meer om de twee jaar maar jaarlijks plaats.

Status van de cijfers: De cijfers van 2016, 2018 en 2019 hebben een nader voorlopige status en de cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 april 2022: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen 5 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82836NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82836NED

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers en afgelegde afstand (voertuigkilometers, beladen)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82836NED

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers en afgelegde afstand (voertuigkilometers, beladen)