Dataset

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het internationale goederenvervoer over zee van en naar de belangrijkste Nederlandse zeehavens op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers over het overgeslagen brutoplusgewicht zijn uitgesplitst naar Nederlandse zeehaven, vervoerstroom en soort lading.

De verwerkingsmethodiek van de statistiek van de zeevaart is ingrijpend gewijzigd met ingang van 2021.

Vanaf verslagjaar 2021 worden de gewichten in brutoplusgewicht gepubliceerd. Voor het vervoer van goederen in containers betekent dit dat bij het gewicht van de goederen zelf, ook het gewicht van de containers opgeteld wordt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 9 februari 2024: De cijfers over het 3e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe kwartaalcijfers worden binnen 6 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd. De nieuwe jaarcijfers worden binnen 5 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85598NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85598NED

Overgeslagen gewicht in de verschillende Nederlandse zeehavens uitgesplitst naar vervoerstroom en soort lading

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85598NED

Overgeslagen gewicht in de verschillende Nederlandse zeehavens uitgesplitst naar vervoerstroom en soort lading