Dataset

Zeevaart; gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading, 2011-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het internationale goederenvervoer over zee. De cijfers over het overgeslagen brutogewicht zijn beschikbaar voor de belangrijkste Nederlandse zeehavens en zijn uitgesplitst naar vervoerstroom en naar soort lading. De verwerkingsmethodiek van de statistiek van de zeevaart is ingrijpend gewijzigd met ingang van 2011.

De cijfers van de afzonderlijke zeehavens van Dordrecht, Vlaardingen en Moerdijk worden in verband met geringe betrouwbaarheid niet afzonderlijk gepubliceerd, maar opgenomen bij Havengebied Rotterdam

Gegevens beschikbaar vanaf: het 1e kwartaal 2011 tot en met het 4e kwartaal 2022

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 augustus 2023: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82850NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82850NED

Overgeslagen vervoerd brutogewicht zeevaart naar Nederlandse zeehavens, richting (aanvoer, afvoer), soort lading (verschijningsvorm goederen)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82850NED

Overgeslagen vervoerd brutogewicht zeevaart naar Nederlandse zeehavens, richting (aanvoer, afvoer), soort lading (verschijningsvorm goederen)