Dataset

Zeevaart; overgeslagen containers, gewicht, containergrootte en stromen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het internationale goederenvervoer door zeeschepen van containers van en naar de Nederlandse zeehavens. De cijfers over het overgeslagen aantal containers en het overgeslagen ladinggewicht (brutoplusgewicht) zijn uitgesplitst naar vervoerstroom en naar soort container.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 31 mei 2024: De cijfers over het 4e kwartaal 2023 en de jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe kwartaalcijfers worden binnen 6 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd. De nieuwe jaarcijfers worden binnen 5 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85601NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85601NED

Overgeslagen aantallen containers en het bijbehorende brutoplusgewicht uitgesplitst naar container grootte en vervoerstroom.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85601NED

Overgeslagen aantallen containers en het bijbehorende brutoplusgewicht uitgesplitst naar container grootte en vervoerstroom.